Тәуекелдерді басқару жөніндегі аға маман

Артқа

Тәуекелдерді басқару жөніндегі аға маман

Жабылу күні: 23-Там.-2019

Сипаттамасы

МІНДЕТТЕР:
Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің жұмысын бақылау және Тәуекелдер жөніндегі комитет, Аудит жөніндегі комитет және Қоғамның Директорлар кеңесі үшін тәуекелдер туралы шоғырландырылған есептерді дайындау.
Контроль над подготовкой, внедрением и обновлению методологической базы, политик, правил по управлению рисками, процедур по мониторингу рисков.
Қоғам қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару бойынша әдістемелік және консультативтік көмек көрсету.
Бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатына, белгіленген тәжірибе мен рәсімдерге сәйкес Қоғамның тәуекелдерін сәйкестендіру, бағалау және мониторингін бақылау.
Тәуекелдер тізілімін, Қоғамды басқаруға арналған тиісті құжаттар мен белгіленген мерзімде тәуекелдерді басқарудың басқа да түрлерін уақтылы ұсынуды бақылау.
Өткізілген тәуекелдерді талдау және іске асырылған тәуекелдер туралы мәліметтер базасын жүргізу.
Бекітілген құжатқа сәйкес іске асырылған тәуекелдер туралы есептер беру, сондай-ақ Тәуекелдер жөніндегі комитетке іске асырылған тәуекелдер туралы жиынтық есеп беру.
Тәуекелдер жөніндегі комитет, Аудит жөніндегі комитет және Директорлар кеңесі үшін презентация материалдарын дайындау.
Құжатталған ішкі бақылау жүйесін енгізу үшін әдістемелік базаны құру.
Бизнес-процестерді үнемі жетілдіруге қолдау көрсету.
Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінде ішкі бақылау жүйесінің дұрыс орындалуын бақылау.
Координация регулярной оценки рисков и обновление матрицы рисков и контролей.
Бизнес-процестердің иелері мен қызметкерлеріне тәуекелдер мен бақылау рәсімдері тұрғысынан бақылау шараларына жауапты қызметкерлерге қолдау көрсету.
Жанармай хеджирлеу қызметін бақылау.
Жанармай хеджирлеу жөніндегі комитетке тауар нарығын талдау және мониторинг, сондай-ақ есеп беру (тауар нарығын талдау, хеджирлеу мақсатында қолданылатын туынды құралдар бойынша бағалар мен баға белгілеу).
Хеджирлеу операциялары бойынша халықаралық банктермен негіздемелік келісімдердің жасалуын бақылау.
Туынды құралдарды сатып алу, баға ұсыныстарын алу және транзакциялық құжаттаманы ресімдеу.
Қоғамның отынды хеджирлеу бөлігінде сыртқы аудиторларға ұсынылатын туынды құралдардың әділ құнын және отынды хеджирлеу тиімділігін бағалау.
Бизнестің үздіксіз жүйесін үйлестіру, дамыту, жаңарту және бақылау.

ТАЛАПТАР:
Қаржы мамандығы бойынша жоғары білім.
Тиісті жұмыс тәжірибесі - 3 жыл және одан көп.
Білікті математикалық және аналитикалық дағдылар.
Уақытты және адами ресурстарын дұрыс жоспарлау қабілеті.
Қол астындағы, ішкі және сыртқы клиенттермен тиімді байланыс құрастыру қабілеті.
Excel, Word, MS Office-тің сенімді пайдаланушысы.
Жалғыз және топта жұмыс жасай білу.
Жылдам оқу және жаңа білім мен дағдыларды іс жүзінде қолдана білу.

ОРНАЛАСУЫ
Алматы , Қазақстан

ҮН ҚОСУ