Әкімшілік қолдау көрсету жөніндегі маманы

Артқа

Әкімшілік қолдау көрсету жөніндегі маманы

Жабылу күні: 11-Қаз.-2019

Сипаттамасы

МІНДЕТТЕР:
Компанияның бекітілген төлем саясатына сәйкес шоттарды және басқа да растайтын құжаттарды үйлестіру, тексеру және ұсыну.
Бөлімнің жылдық бюджеті мен бизнес-жоспарын құру. Болжамдар мен бюджетті үнемі қадағалап отыру, сәйкессіздіктерді талдау және олардың себептерін анықтау.
Оқу ұйымдары және сыртқы жеткізушілермен келісім шартты растайтын  келіссөздер жүргізу. 
ERP жүйесінде өтініш жасалған сәттен бастап келісімшартқа қол қойылғанға дейінгі сатып алу процедураларын және тараптардың өзара іс-әрекетін үйлестіру. Компанияның заңдары мен саясатына сәйкес қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ету.
Келісімшарттар уақытын қадағалау, қызмет көрсету келісімшарттарын жаңарту және қосымша келісімдерге қол қою арқылы қолданыстағы келісімшарттарға өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтау.
Бөлім бастамшылығымен тендерлерге қатысу, техникалық құжаттаманы дайындау, жеткізушілер ұсынатын коммерциялық ұсыныстардың шарттарын талдау және қажет болған жағдайда салыстырмалы матрицалар жасау.
Бөлімнің бюджетіне қатысты статистикалық мәліметтер жинау және талдау.
Құзыреттілік шегінде құжаттарға қол қою және мақұлдау .

ТАЛАПТАР:
Жоспарлау, белгіленген мерзімдерді ұстану, көп мәселелермен қатар жұмыс істеу қабілеті.
Сандық ақпаратты жинау және талдау дағдылары.
Бюджет құру дағдылары .
Microsoft Office бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдылары (Excel - формулалар мен функцияларды қолдана отырып, әртүрлі есептеулер жүргізуге және салыстырмалы матрицалар жасауға, графиктер мен диаграммалар құруға, мәліметтерді көрсетуге және талдауға қабілеттілік. Word, Outlook - сенімді пайдаланушы).
Oracle ERP, AIMS-те жұмыс істеу дағдылары - ұнамды.
Келіссөз жүргізу дағдылары.

ОРНАЛАСУЫ
Алматы , Қазақстан

ҮН ҚОСУ